DESNOS diagnosen

Omrids af den ekstreme stressforstyrrelse

1.    Tidligere udsættelse for totalitær kontrol igennem længere tid (måneder til år). Eksemplerne omfatter gidsler, krigsfanger, overlevende fra koncentrationslejre og visse religiøse sekter. Eksemplerne omfatter også mennesker, der har været underkastet totalitære systemer i deres seksualliv og i hjemmet, inklusive ofre for vold i hjemmet, fysiske eller seksuelle overgreb i barndommen og organiseret seksuel udnyttelse.

 

2.    Ændringer i affektregulering:

 • vedvarende dysfori
 • kronisk optagethed af selvmordstanker
 • selvbeskadigelse
 • eksplosiv eller ekstremt tilbageholdt vrede (kan veksle)
 • tvangsmæssig eller ekstremt hæmmet seksualitet (kan veksle)

 

3.    Ændringer i bevidsthed:

 • amnesi eller hyperamnesi med hensyn til traumatiske begivenheder
 • forbigående dissociative episoder
 • depersonalisation/derealisation
 • genoplevelse af begivenheder

 

4.    Ændringer i selvopfattelse:

 • en følelse af hjælpeløshed eller handlingslammelse
 • skamfølelse
 • en følelse af at være blevet besudlet eller stigmatiseret
 • en følelse af at være totalt anderledes end alle andre (kan omfatte en følelse af at være noget specielt)

 

5.    Ændringer i opfattelsen af gerningsmanden eller krænkeren:

 • optagethed af forholdet til gerningsmanden eller krænkeren (inklusive optagethed af hævntanker)
 • en urealistisk tro på at gerningsmanden eller krænkeren har total magt (advarsel: ofrets bedømmelse af magtforholdene kan være mere realistisk end klinikerens)
 • idealisering eller paradoksal taknemmelighed
 • en følelse af et specielt eller overnaturligt forhold
 • accept af gerningsmandens eller krænkerens anskuelser eller efterrationaliseringer

 

6.    Ændringer i forholdet til andre:

 • isolation og tilbagetrækning
 • afbrydelse af intime forhold
 • gentagen søgen efter en redningsmand (kan veksle med isolation og tilbagetrækning)
 • vedvarende mistillid
 • gentagne mislykkede forsøg på at beskytte sig selv

 

7.    Ændringer i betydningssystemer

 • tab af tro og tillid
 • en følelse af håbløshed og fortvivlelse

(Herman,J., 1995)

 

Webdesign: Webbureauet 1101K