Oasis tilbyder behandling, som passer til børn og unge fra 2-18 år.

Oasis tilbyder

  • Børnebehandling: Samtaler, legeterapi og kropsbehandling - afhængigt af barnets alder og problematik
  • Generel tværfaglig individuel behandling af børn og unge - såvel uledsagede unge, som unge med forældre i landet
  • Børneundersøgelser og udredninger, der skal bestilles særskilt af henviser. Se under henvisninger.

Når et  barn er henvist, taler vi med barnet - med og uden dets forældre. Men altid med forældrenes samtykke. Hvis det viser sig, at det ikke kun er det ene barn i famlien, der reagerer og der er tale om en familiedynamik, så udreder vi hele famlien over fem gange. Vi indkalder ofte herefter til et netværksmøde med henviser, skole, daginstitution og familien selv. Og undersøger sammen hvem, gør hvad og hvordan hjælper vi familien og det enkelte barn bedst sammen.
 

Tæt samarbejde med forældrene

Nogle gange kan vi bedst hjælpe børnene via samtaler med forældrene. Fx. hvis det primært handler om forældresamarbejdet eller det primært er forældrene, der er traumatiserede og har brug for hjælp til håndtering af deres symptomper og disses afsmitning på børnene. Men i andre tilfælde kan det være nødvendigt at have særligt fokus på det enkelte barn eller den enkelte unge, fordi de har egne traumeoplevelser eller plages af angst, tristhed eller bekymringstendens eller har for meget voksenansvar. Så taler vi med barnet eller den unge indtil deres symptomer som angst, mareridt, social isolation eller irritation er blevet dæmpet eller helt bekæmpet.
 

Tæt samarbejde med henviser

Børn og unge har som udgangspunkt bedst af at blive hjulpet og støttet direkte i deres lokale miljø gennem skole- og fritidsliv. Derfor tilbyder vi fleksibel og samarbejdsorienteret børnefamiliebehandling - altid i tæt samarbejde med henviser.