I forbindelse med vores opgavevaretagelse behandler vi personoplysninger til forskellige formål. Hvordan oplysningerne behandles afhænger af formålet og din relation med os. Fælles for persondatahåndteringen gælder følgende:

 

Dataansvarlig

Foreningen Oasis
Nygade 4, 2.sal
1164 København K
CVR nr. 10758998

 

Grundlag

Vores juridiske grundlag for at behandle personoplysninger er persondataforordningen af 27. april 2016 og persondataloven af 23. maj 2018. Begge trådte i kraft den 25. maj 2018.

Vi behandler kun dine personlysninger, når det er sagligt og relevant, og når vi må i henhold til persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Reglerne findes i persondataforordningen artikel 6, almindelige oplysninger, og artikel 9, følsomme personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som vi er forpligtet til det eller så længe, det er nødvendigt for at vi kan behandle din henvendelse eller din sag.

 

Indsamling af oplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være navn, privatadresse, e-mailadresse, IP-adresse, CPR-nummer, helbredsoplysninger og mange andre personoplysninger.

Oasis samler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre som f.eks. kommuner, læger og andre myndigheder. Oasis kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre, når det er nødvendigt. Det sker efter samtykke fra dig.

Oasis bruger cookies på sin hjemmeside til at behandle personoplysninger. Du kan læse mere i vores cookiepolitik her. [link]

 

Behandling af dine oplysninger

Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Læs her

 

Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod Oasis’ behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Oasis’ behandling af dine personoplysninger. Du kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt for privatlivspolitik

Oasis’ direktør Thomas Feveile, tlf. 35 26 57 26, thomas@slet-dette.oasis-rehab.dk

 

Senest opdateret den 22.8.2022