• Hvis du bliver indstillet til behandling, får du og din læge brev om det
  • Behandlingen er gratis, men du skal selv betale eller få støtte til transporten
  • Herefter vil du blive indkaldt til at besvare nogle spørgsmål om din baggrund og oplevelser, dine sociale og fysiske forhold
  • Efter lidt ventetid, bliver du indkaldt til første samtale hos psykologen. Dernæst hos socialrådgiveren og kropsbehandleren.
  • Så er behandlingen igang og du skal regne med at møde til samtaler 2-3 gange om ugen
  • Vi lægger en fælles behandlingsplan sammen med dig, ca. hver 3. måned. Det er for at se, om behandlingen virker eller skal justeres
  • Efter max 14 måneders behandling, afslutter vi med et fælles møde og en afslutningserklæring bliver sendt til din læge
  • Undervejs kan vi også holde et eller flere møder med din sagsbehandler eller andre relevante personer i dit netværk
  • Hvis du kommer til aftalerne
  • Melder afbud i god tid (dagen inden før kl. 12) - med mindre du er syg.
  • Spørger om de ting, du ikke forstår

Når du er indstillet til behandling, dvs. at både du og Oasis er enige om, at vores behandling er det rigtige tilbud, kan der gå lidt tid inden du starter.

Se den aktuelle ventetid her

Se en film om behandlingen i Oasis