Oasis kan inden for en relativt kort periode tilbyde psykologisk undersøgelse og vurdering af børn og familier med særlige vanskeligheder. Undersøgelsen kan udformes som en bred psykosocial undersøgelse af hele familien, en vurdering af forældrenes ressourcer fx. if. til at få børn hjem efter anbringelse samt egentlige børneundersøgelser med henblik på at afdække barnets og familiens behov for hjælp.

Selve undersøgelsesdelen med patientens fremmøder betales af regionen inden for rammerne af Oasis’ driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, mens bearbejdning af undersøgelsesresultater og udarbejdelse af undersøgelseserklæring betales af rekvirenten.

Ring til Oasis, 35 26 57 26, for nærmere information og aftale.