Supervision

Oasis tilbyder individuel supervision og gruppesupervision til professionelle, der arbejder med flygtninge.

Supervision er oftest en proces over længere tid, som tilbydes til egne eller beslægtede faggrupper med henblik på at dygtiggøre sig inden for sit fagområde. Supervision kan foregå hos rekvirenten eller hos Oasis efter aftale.

Konsulentbistand

Oasis yder konsulentbistand til institutioner eller fagfolk, som har brug for ekspertbistand til løsning af enkeltsager i forbindelse med flygtninges psykosociale problemer.