Ved at måle dine symptomer kan vi gøre din og andres behandling endnu bedre.

Vi spørger dig derfor tre gange om din sociale, fysiske og psykiske tilstand:

  • Når du starter
  • Når du slutter 
  • 9 måneder efter endt behandling

Vi spørger dig blandt om

  • Hvordan du har haft det i din hverdag de sidste fire uger
  • Hvor længe du kan koncentrere dig, om du kan lære nye ting og møde nye mennesker eller holde din omgangskreds ved lige
  • Hvor du har smerter i kroppen i de sidste 24 timer og hvad der hjælper mod smerterne
  • Hvad du har været udsat for og hvordan du håndterer dine tanker og følelser 

Det kalder vi en målling af dine symptomer.

Dine svar er helt anonyme. Der er altid tolk og en behandler fra Oasis til stede, når du svarer på skemaet eller får det læst op.

Vi deler kun dine anonyme svar med andre behandlingscentre, hvis du giver os tilladelse til det.*

Det kalder vi et forskningssamtykke. Både du og behandleren skriver under på, at oplysningerne kommer fra dig og at du frivilligt har givet samtykke til, at det kun må bruges til forskning og artikler i den form og af de behandlingscentre, som har indgået aftale om det.