Hvad du fortæller, bliver i Oasis

Alle behandlere har tavshedspligt. Det betyder, at alt, hvad du fortæller bliver i Oasis. Det deles kun mellem behandlerne i Oasis og vi har notatpligt.

Du har ret til at se, hvad vi skriver om dig i din journal. Du har aktindsigt i din egen sag.

Du vil altid få tilbudt en gratis tolk, medmindre vi vurderer, at vi kan forstå hinanden uden.

Alle tolke er professionelle og underlagt tavshedspligt.

Det er frivilligt at gå i behandling. Det er derfor dig, der bestemmer og skal sige ja til behandling. Hverken læge eller sagsbehandler kan bestemme, om du skal i behandling.

Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er, hvis du siger nej til behandling. 

Vi beder dig skrive under på en samtykkeerklæring, for at få lov til at sende eller modtage information udenfor Oasis.

Vi oplyser dig altid om, hvad vi sender eller beder information om.

Du har ret til at få information fra behandlerne om, hvad du fejler og hvordan behandlingen vil foregå.

Du vil også få at vide, hvad du selv kan gøre imellem behandlingerne for at fremme behandlingsprocessen. 

Du har også ret til at se din journal.