Siden 1987 har vi i Oasis samlet viden om vores felt, først og fremmest gennem egen praksiserfaring og gennem målinger af effekten af den behandling vi udfører. Vi deltager jævnligt i konferencer og i arbejdsgrupper på nationalt og internationalt plan, vi holder os ajour med velkendte metoder og undersøger nye. Vi videreuddanner løbende vores personale, deltager i undersøgelser og inviterer ofte specialister til at fortælle os om et givent fagligt emne. En del af den viden har vi samlet her på denne side til oplysning og inspiration.

 

Hvad er PTSD?

PTSD er kroppens og psykens måde at reagere på voldsomme hændelser, hvor man har følt sin eksistens truet.

Læs mere

Oasis´ behandling hjælper

Traumebehandling virker især på symptomer som PTSD, angst og depression - det viser en stor undersøgelse. 

Læs mere

Fasemodellen

Vores behandling bygger på fasemodellen, som oprindeligt blev beskrevet af den amerikanske psykiater Judith Herman.

Læs mere

Traumer smitter


Om sekundær traumatisering - Traumer kan se ud på forskellige måder og påvirke os forskelligt.

Læs mere

 

Rapport fra en undersøgelse om unge flygtninge og indvandreres trivsel i folkeskolen, udført i et samarbejde mellem Oasis og Københavns Universitet.

 

Læs mere her