Henvisning sker på Oasis' egne blanketter, som downloades her på siden. En henvisning skal underskrives af både henviser og patient.

Vær opmærksom på, at der er forskellige henvisningsskemaer afhængig af, om det drejer sig om voksne, børn eller en familie.

Ring på 3526 5726, hvis du er tvivl om din patient tilhører målgruppen og hvilket skema, der skal udfyldes.
 

Henviseren

Henviseren er enten patientens egen praktiserende læge, en speciallæge eller eventuelt en kommunal lægekonsulent. Sagsbehandlere i familieafdelinger eller jobcentre kan hjælpe med at udfylde henvisningsskemaet inden den underskrives af egen læge.
 

Patientsamtykke

Det er vigtigt, at henvisningen udfyldes i samarbejde med den henviste patient, så der er overensstemmelse mellem henviserens og patientens egne behandlingsønsker. Patienten skal være indforstået med henvisningen og bekræfter dette med sin underskrift sidst i henvisningsskemaet.

Henvisningen sendes til lokationsnummer 5790002400353


Oasis er et privat behandlingscenter med driftoverenskomst med Region Hovedstaden. Derfor er behandlingen gratis for patienter med opholdstilladelse i Danmark. Der er dog egenbetaling til transporten, hvis patienten bor mindre end 50 km fra Oasis. Oasis er omfattet af sundhedsloven og retten til frit sygehusvalg.