• LÆ125
  • Speciallægeerklæringer
  • PSYK135

Priser iht. aftale om det socialt-lægelige samarbejde mellem KL og Lægeforeningens Attestudvalg, samt
aftale om det socialt-psykologiske samarbejde mellem KL og Dansk Psykolog Forening. Speciallægeerklæringer dog iht. Oasis prisliste.

Ring på 3526 5726 eller skriv til info@oasis-rehab.dk for at høre nærmere.