Hele familien kan blive påvirket af PTSD. Hvis bare én i familien har haft en traumatisk oplevelse, som krig, flugt og fængsling, kan alle mærke det. Men det kan være svært at tale om.

Mange børn og ægtefæller kan også have set, at nogen i familien blev udsat for traumatiske oplevelser eller de kan have været adskilt i flere år under flugten. I Danmark kan det yderligere blive kompliceret af, at forældrene både skal tage sig af egne og børnenes reaktioner og tilpasse sig en ny kultur og nyt samfund. Derfor tilbyder Oasis samtaler til hele familien.

  • Vi taler både med forældrene og børnene - sammen og hver for sig - både om det, der går godt og det som er svært
  • Vi inddrager også netværket omkring familien - både det personlige og de professionelle
  • Vi holder løbende netværksmøder. Formålet er at belyse familiens problemer, ressourcer og handlemuligheder fra så mange vinkler som muligt. 
  • Selve behandlingen tilrettelægges tværfagligt og sammen med familien, hvor vi veksler mellem lege og aktiviteter. Vi taler både om de svære oplevelser i fortiden og om det sociale liv i nutiden; i skolen, i fritiden og i netværket.
  • Familiens behandling slutter, når vi og familien vurderer, at traumesymptomerne er blevet mindre og det ikke mere skader familiens dialog og relationer, men dog ikke ud over 14 måneder.
     

Metoder

I familiebehandlingen er der fokus på hele familien og dens indbyrdes relationer ud fra en primært systemisk, narrativ og løsningsfokuseret tilgang. Men vi tilpasser altid behandlingen til den enkelte familie og det enkelte familiemedlem. Derfor tilbyder vi individuelle samtaler til børn og voksne med eller uden familien.


Vi visiterer inden for 4 uger

Henvisningen sker gennem familiesagsbehandler, psykolog eller PPR og via egen læge.
Behandlingen er gratis, men transporten forventer vi betales af henvisende kommune, hvis familien ikke selv kan betale. Vi forventer også, at familien fritages for aktiviteter og skole på de tidspunkter, hvor  behandlingen finder sted.

HENT HENVISNINGSSKEMAER