Hvordan vurderer jeg om en flygtning har brug for behandling - er det kraftige reaktioner eller PTSD? Hvordan motiverer jeg til at komme i behandling? Kan hun være i aktivering, samtidig med behandling?

Det er nogle af de ting, du kan få svar på ved et fyraftensmøde hos os. Mødet er åbent for bred deltagelse, men henvender sig især til sagsbehandlere og læger. 

Vi holder fyraftensmøde to gange om året - forår og efterår - og deltagelse er gratis.

Næste fyraftensmøde bliver annonceret.

Se programmet her!