Privat rehabiliteringscenter

Oasis er først og fremmest et behandlingssted, hvor flygtninge og familiesammenførte får hjælp til at komme sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksil.

Centret blev oprettet i 1987 som et af de første i Danmark. Siden 1. januar 2005 hører Oasis under Sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Dermed er patienterne beskyttet af sundhedslovgivningen og behandlingen er gratis. Det betyder også, at Oasis er underlagt bestemmelser i samme lovgivning, som vi skal leve op til.

Oasis er også

I kraft af vores lange eksistens har vi opnået stor viden om multitraumatisering og udfordringer i interkulturelle sammenhænge. Oasis formidler sin viden gennem undervisning, foredrag, supervision, artikler samt nyhedsopslag.

Vores viden baserer sig først og fremmest på praksiserfaring gennem mere end 30 år, men også på udførelse af eller deltagelse i projekter med forskelligt fokus, på national og international vidensopsamling, samt på monitorering af behandlingen. Vi er derfor et højt specialiseret hus med både bred og dyb viden.

Oasis monitorerer løbende vores behandling af patienterne. Det foregår ved hjælp af i forskningsmæssig henseende veletablerede og internationalt anerkendte redskaber, der primært består i spørgesæt med forskelligt fokus som smertereduktion og funktionsniveau. Ved at registrere hver enkelt patients tilstand ved behandlingsstart, behandlingsophør samt 9 måneder efter endt behandling, måler vi udviklingen og dokumenterer på den måde effekten af det vi laver.

Oasis har indgået et forpligtende samarbejde med fem andre, danske behandlingscentre for flygtninge, som udfører tilsvarende monitorering. Dermed opnår vi et større datagrundlag, som kan udgøre en basis for forskning. 

Oasis' bibliotek rummer en mængde faglitteratur om området, men er lukket for betjening indtil videre.
21.10.2022

Siden oprettelsen i 1987 har Oasis været organiseret som en forening, og det er vi stadig. Som ansat eller som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at blive medlem af foreningen. Derudover kan man blive medlem ved anbefaling fra to andre medlemmer. 

Vedtægter

Navnet og visionen

Oasis er græsk og betyder et bosted i ørkenen. Navnet blev valgt ud fra en vision om, at Oasis skulle være et skyggefuldt og frodigt sted, man kommer til efter en lang, besværlig rejse gennem ugæstfri og farlige egne. Et sted, hvor man får tryghed og samler kræfter, indtil man er føler sig klar til at drage videre.

Vi forsøger til stadighed at leve op til den vision, både ved indretning af lokaler, ved at skabe en atmosfære af tillid og respekt, ved at holde en høj faglig kvalitet i behandlingen og ved at erkende, at gode resultater tager tid.