Børneundersøgelser

Børne- og familieundersøgelser

Oasis kan inden for en relativt kort periode tilbyde psykologisk undersøgelse og vurdering af børn og familier med særlige vanskeligheder. Undersøgelsen kan udformes som en bred psykosocial undersøgelse af hele familien, en vurdering af forældrenes ressourcer i forhold til at drage omsorg for deres børn, samt egentlige børneundersøgelser med henblik på at afdække barnets og familiens behov for hjælp.

Selve undersøgelsesdelen med patientens fremmøder betales af regionen inden for rammerne af Oasis’ driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, mens bearbejdning af undersøgelsesresultater og udarbejdelse af undersøgelseserklæring betales af rekvirenten.

 

Ring til Oasis for nærmere information og aftale.

 

BØRNEUNDERSØGELSER

Bearbejdning af undersøgelsesresultater                    pr. time

kr. 1.300

Undersøgelseserklæring

kr. 8.800


Priserne tillægges 25% moms.

 

Betalingsbetingelser: 15 dage netto kontant

Webdesign: Webbureauet 1101K