Første besøg i Oasis

  • Når Oasis har modtaget henvisningsskemaet, får du brev fra os.
  • Du bliver indkaldt til første samtale som er en visitation hos en psykolog. Den varer en time. Der er altid tolk med.
  • Du skal henvende dig ved skranken og køre dit sygesikringskort igennem en scanner (ligesom hos din egen læge).
  •  

HUSK: Dit gule sygesikringskort

Sådan foregår besøget

  • Efter første samtale hos psykolog, skal du også tale med en socialrådgiver og kropsbehandler.
  • Hver samtale hos hver behandler tager en time. Hvis du kommer langvejs fra, forsøger vi at lægge samtalerne på samme dag. Ellers bliver du indkaldt flere gange.
  • Du bliver spurgt om mange forskellige ting om din baggrund, dit helbred og din aktuelle sociale og økonomiske situation.
  • Du vil også blive spurgt om, hvad du forventer af behandlingen, og om du ønsker at blive behandlet i Oasis.
  • Når alle tre behandlere, samt evt. psykiater, har set dig, får du besked fra psykologen, om Oasis er det rette sted til behandling af dig.
Webdesign: Webbureauet 1101K