Første besøg i Oasis

  • Når Oasis har modtaget henvisningsskemaet, får du brev fra os i e-boks eller postkasse.
  • Du bliver indkaldt til første samtale, som er en visitation med to behandlere. Den varer 1½ time. Der er altid tolk med.
  • Du vil blive bedt om at skrive under på et samtykke til kontakt til andre og et samtykke til forskning.
  • Du skal henvende dig ved skranken og køre dit sygesikringskort igennem en scanner (ligesom hos din egen læge).
  •  

HUSK: Dit gule sygesikringskort

20-08-2021

Sådan foregår besøget

  • Efter visitationen, vil du blive indkaldt til behandling. Først hos psykologen, derefter socialrådgiver og kropsbehandler.
  • Hver samtale hos hver behandler tager 50 minutter. Hvis du kommer langvejs fra, forsøger vi at lægge samtalerne på samme dag. Ellers bliver du indkaldt flere gange.
  • Du bliver spurgt om mange forskellige ting om din baggrund, dit helbred og din aktuelle sociale og økonomiske situation.
  • Du vil også blive spurgt om, hvad du forventer af behandlingen, og om du ønsker at blive behandlet i Oasis.
  • Når alle tre behandlere, samt evt. psykiater, har set dig, laver vi en fælles plan med dig for behandlingen.
Webdesign: Webbureauet 1101K