25 år i Oasis' og samfundets tjeneste

12.05.2023 | Af: Bettina Jensen

Tanja Weiss, her sammen med direktør Thomas Feveile, blev fejret ved en reception den 3. maj. Ud over sit arbejde som socialrådgiver har Tanja Weiss i mere end 12 år arbejdet som kommunikationsmedarbejder i Oasis. Foto: Bettina Jensen, Oasis.

Hvad gør man, når man gerne vil forene dét at rejse jorden rundt til verdens brændpunkter og hjælpe mennesker videre i livet - og samtidig forblive i trygge Danmark med sin egen familie? Man søger job i Oasis.

Socialrådgiver og journalist Tanja Weiss har i år været ansat i Oasis i 25 år, og i den anledning bringer vi et portræt af jubilaren. Hun fortæller:

”Som ung rejste jeg en del rundt i verden og oplevede - om ikke verdens brændpunkter, så ekstrem fattigdom, undertrykkelse og militærregimer som fx i Burma. Det førte mig til at ville beskrive det jeg oplevede, som journalist.”

  Journalistikken kom dog til at vente, fordi det blev socialrådgiveruddannelsen hun kastede sig over, efter et kort sving omkring Retorik på Københavns Universitet.

 

Fra helte til ofre til hele mennesker

”Da jeg startede i Oasis, var udlændingedebatten allerede godt i gang, og samtidig blev Danmarks første integrationslov vedtaget. Jeg var meget nysgerrig på at møde de mennesker som blev så omtalt i medierne, men som man som socialrådgiver og borger dengang kun mødte i et meget begrænset omfang. Så småt var det med flygtninge, at Den Sociale Højskole kun kunne afsætte 14 dage omkring hvilke regler og rammer, der gjaldt for asylansøgere. I dag findes der jo en hel international og interkulturel studieretning på socialrådgiveruddannelsen.”

  ”Jeg så flygtningene som helte, fordi jeg bl.a. havde set, hvad undertrykkelse havde gjort ved mennesker i Burma. Mange flygtninge havde risikeret alt for at kæmpe imod undertrykkende regimer, og så blev de ikke engang modtaget som sådan i Danmark, men stuvet af vejen på Floteller og i asylcentre.”

  ”I dag ved jeg, at alle mennesker kan knækkes, og ingen er mere heltemodige end til det punkt, hvor deres familie bliver truet eller de selv er under umenneskeligt pres - det pres og den skyld og skam som forfølger dem mange år efter og vender tilbage i drømme og vågne mareridt. Eller de forplanter sig som angst, vrede eller depression og håbløshed - som jo desværre ofte går ud over deres ægtefæller eller børn.”

  Derfor tilbyder Oasis familiebehandling, og Tanja Weiss har selv udvidet sine kompetencer til også at omfatte familieterapi. Hun var da også med til at starte familiebehandlingen i Oasis tilbage i 00'erne, hvor flerfamilieterapi var den nye inspiration. Om det generelle familiearbejde siger hun:

  ”Det giver så meget mening at se hele familien”, og betoner, at der ligger en holdindsats bag med de forskellige fagdiscipliner i Oasis og ikke mindst dygtige tolke, når den enkelte patient føler sig klar til at gå ud i verdenen igen - som et stærkere og mere helt menneske.

 

Formidling fremmer forståelsen

Men at arbejde meget konkret med at hjælpe traumatiserede flygtninge og deres påvirkede familier var ikke helt nok for Tanja Weiss, så hun tog en diplomuddannelse som fagjournalist, så omverdenen også kunne få indsigt i flygtninges vilkår. Med denne nye kompetence og den administrative sekretærs uddannelse i grafisk formidling var basis lagt for at oprette et kommunikationsteam i Oasis. Det er siden blevet til utallige artikler i og uden for Oasis, interviews, debatoplæg samt ekspertoptræden i TV og radio. Tanja Weiss underviser desuden to genge om året på professionshøjskolen i tværfagligt samarbejde omkring flygtninge og giver de studerende den viden, som hun selv manglede i sin tid.

 

Vikaren, der blev jubilaren

Da Tanja Weiss startede i Oasis tilbage i 1998, var det i et 12-måneders vikariat, og hun regnede dengang med, at hun skulle videre. Men vikariatet blev til fastansættelse, og de gode kollegaskaber og ikke mindst udviklingsmuligheder gjorde, at hun blev.

  ”Jeg har fået forenet mine interesser for retfærdighed, internationalt udsyn, journalistik og socialt familiearbejde i selv samme ramme, så vikaren endte med at blive jubilaren,” siger hun og smiler.


Ved den nylige reception nævnte direktør Thomas Feveile i sin tale det betydelige arbejde Tanja Weiss har lagt i organisationen gennem 25 år. Ud over sin ekspertise som socialrådgiver og kommunikations­medarbejder har hun gennem tiden bidraget med viden og engagement i forskellige funktioner, bl.a. som tillidsperson, bestyrelsesmedlem og medlem af utallige udvalg. Med Tanja Weiss er familiearbejdet og kommunikations­ar­bejdet blevet udviklet og udvidet, og hun bærer derfor en stor del af æren for, hvor Oasis er i dag. Thomas Feveile sluttede med på organisationens vegne at udtale en KÆMPE TAK for hendes store indsats gennem årene.