"Jeg er ikke alene!"

15.12.2023 | Af: Tanja Weiss

Sådan siger de kvinder, der har deltaget i Oasis´ kvindetraumegruppe. I gruppen har der været fokus på, hvordan man kommer videre efter skilsmisse og traumatiserende ægteskaber. Mange føler sig meget alene, skamfulde og ekskluderet af deres familier og derfor har det stor betydning at møde andre i samme situation.

Oasis har som et nyt tiltag i 2023, startet en kvindetraumegruppe for kvinder i dilemmafyldte ægteskaber, hvor fysisk, psykisk eller social vold og kontrol fylder så meget, at det står i vejen for den individuelle traumebehandling. Formålet var at undervise i kvindernes rettigheder og muligheder i Danmark samt dele viden om forskellige former for vold og hvordan man afgrænser sig fysisk og psykisk. Målet var, at kvindene på et mere oplyst grundlag kunne tage stilling til, hvad konsekvenserne vil være, hvis de forlader eller bliver sammen med deres mænd. Mange af kvinderne var dog allerede skilt på dansk, men ikke alle på islamisk. Alligevel oplevede alle, at deres angst blev mindre og de fik mere selvtillid af at være sammen med andre kvinder.

Min angst er blevet mindre og jeg har fået mere selvtillid "(Sophia, 44 år)

Med sig har mange kvinder angst og  trusler om, at mændene beholder børnene i Danmark og at de selv vil miste deres opholdstilladelse som familiesammenførte og sendt tilbage til deres hjemland, hvis de bliver skilt. For mange vil det være ensbetydende med, at de bliver fuldstændig udstødt af deres egne familier og i nogle lande vil de også have meget vanskeligt ved at kunne leve som fraskilte. Derfor er der mange kvinder som forbliver i deres ægteskaber, selvom de har været udsat for både fysisk, psykisk og seksuel vold, siden de som helt unge piger på 15-16 år blev gift. Mange er desuden bange for at leve alene i Danmark, selvom de får sikret deres ophold efter den særlige voldsparagraf i Udlændingeloven §19, stk. 7. Derfor var formålet med kvindegruppen også at understøtte kvindernes selvstændighed, men i særdeleshed også deres tillid til at turde dele deres erfaringer og liv med andre kvinder i samme situation og få inspiration til, hvordan man som fraskilt kvinde kan leve i Danmark uden at blive helt isoleret og ensom.

Som del af gruppeforløbet inviterede Oasis også en iransk kvinde, Farideh, som selv har været udsat for vold og været på krisecenter og siden er blevet skilt, og har levet alene med sine to børn, men opnået at få en uddannelse som ingeniør og arbejde i Danmark.

Jeg er stolt af min landsmand. Hun har virkelig klaret sig godt som udlænding og alene med to børn, som har udviklet sig så godt - på trods af vold fra hendes mand" (Nola, 41 år, fraskilt iransk kvinde)

Kvinderne fortalte ikke direkte om deres egen historie, men delte det, de havde fælles og blev inspireret af: 

Den måde at tale og lege med sine børn - det vil jeg give videre til mine børn – og de skal være mine øjne og ører – ligesom hendes mor sagde, at hun skulle være morens øjne og ører” (Runah, 49 år, inspireret af Farideh, hvis mor var analfabet, men opfordrede alle sine børn til at uddanne sig, red. )

De var også enige om at 

Det var godt at møde andre kvinder – jeg ville ønske vi kunne blive ved!” (Deliah, 47 år)

Alle har udvekslet telefonnumre og nogle har planer om at mødes privat efter, at gruppeforløbet er afsluttet i november i år.

Oasis vil fra februar 2024 starte et nyt gruppeforløb, hvor der vil blive endnu mere fokus på ægteskaber og hvordan de fungerer –  både i forhold til fysisk, psykisk og social vold og kontrol, samværsregler og rettigheder efter skilsmisse, opholdstilladelse og hvordan man kommer videre psykisk efter skilsmisse.

Alle kvinder optræder anonymt, deres rigtige navne er redaktionen bekendt.