Om OASIS

"Et bosted i ørkenen"

Oasis er behandlingsstedet, hvor flygtninge og familiesammenførte restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering.

Oasis blev oprettet i 1987 som det tredje private rehabiliteringssted i Danmark. Oasis har siden 1. januar 2005 hørt under sundhedsloven samt lov om frit sygehusvalg og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Vi bestræber os på at yde traumatiserede og deres pårørende behandling og rehabilitering af høj faglig standard. Personalet består af psykologer, fysioterapeut/ psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere, som yder tværfaglig og tværkulturel behandling tilpasset den enkelte patient. Vore lægekonsulenter (psykiater og praktiserende læge) inddrages efter behov. Vi anvender erfarne og professionelle tolke, hvor det er nødvendigt.

 

Vores rehabiliteringsarbejde:

  • Hjælper patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer
  • Styrker patientens egne ressourcer og funktionsniveau
  • Medvirker til at traumatiserede og deres pårørende  opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark.

 

 

 

 

Webdesign: Webbureauet 1101K